+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dobrá praxe

Zde naleznete přehled úspěšných aktivit a projektů realizovaných na školách v oblasti začleňování žáků cizinců. Věříme, že z těchto příkladů dobré praxe načerpáte inspiraci pro realizaci obdobných projektů na vašich školách.
Zároveň zde máte možnost zveřejnit i svoji dobrou praxi, stačí ji poslat na proskoly@meta-ops.cz.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
ZŠ Staňkova, Brno Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 se již několik let věnuje integraci žáků cizinců prostřednictvím kurzů českého jazyka. Nabízí je jak žákům, kteří jsou dětmi osoby jiného členského státu EU, tak i žákům pocházejícím ze třetích zemí. Více...
ZŠ Olešská, Praha 10 Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ Projekt: ZŠ Olešská – šance zvládnout český jazyk pro děti cizinců Tisková zpráva z projektu na ZŠ Olešská, kde podporují integraci žáků-cizinců jazykovými kurzy.
ZŠ Na Valech, Planá Adaptace a klima školy / Práce s třídním kolektivem Projekt Školní asistent Projekt Školní asistent je založen na dobrovolné aktivní spolupráci žáků vyšších ročníků se žáky ročníků nižších. Tato spolupráce probíhá jak ve výuce, tak o přestávkách. Asistenti jsou vybíráni na základě přihlášek a následného...
ZŠ Litoměřice Čeština jako druhý jazyk / Než začneme učit Výuka češtiny pro děti cizinců na tamější škole probíhá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Nebelvír. Více se dočtete na stránkách školy.
ZŠ Gutha–Jarkovského Kostelec nad Orlicí Adaptace a klima školy / Volnočasové aktivity Kromě začlenění dětí cizinců do vzdělávání je důležité je zapojit také do volnočasových aktivit, při kterých se rozvíjí a posilují neformální vztahy a vazby a také je neformálním způsobem procvičována čeština. Své o tom ví i ZŠ Gutha–Jarkovského v...
ZŠ Frýdek-Místek Projekt Annjong hasejo, paní učitelko! Tento projekt realizuje již několik let Základní škola Frýdek-Místek. Jedná se o výuku češtiny jako cizího jazyka pro skupinu cizinců v daném regionu, převážně korejské děti mladšího školního věku a podle zájmu i...
Zkušenosti s diagnostikou žáků s OMJ (ZŠ Křesomyslova Praha) Jak diagnostikovat potřeby žáků s OMJ? Jak spolupracovat s poradnou? Jak tvořit plán na výuku žáků s OMJ? Na to vše jsme se ptali pana učitele Jakuba Horálka ze ZŠ Křesomyslova na Praze 4.
Zkušenosti Praha 13 Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Začleňování dětí s OMJ v městské části Praha 13 Dobrým příkladem toho, jak může fungovat podpora začleňování dětí s OMJ v rámci celé městské části, je situace na Praze 13. Podle údajů Českého statistického úřadu byl v roce 2012 podíl cizinců ve správním...
Zkušenosti MŠ K Lukám Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 4 – Libuš je oblastí, kde se vyskytuje vysoké množství cizinců a to převážně vietnamského původu (v blízkosti se nachází SAPA). Dvoutřídní mateřská škola K Lukám s kapacitou 56 dětí má nejvyšší koncentraci cizinců v okolí a to 32% z celkového počtu...
Zkušenosti FMŠ Sluníčko Mateřské školy / Adaptace dítěte v MŠ Praha 13 je oblastí s poměrně vysokou koncentrací cizinců. Mateřské a Základní školy v této lokalitě si tedy musí poradit s dětmi, které nemluví a mnohdy ani nerozumí česky. Situace je nelehká, avšak rozhodující je přístup k dané problematice. Důkazem...
Začleňování žáků s jazykovou bariérou do výuky s využitím asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Asistent pedagoga není stále v našich školách automaticky se vyskytujícím zaměstnancem. Žáků s neznalostí vyučovacího jazyka přicházejících z kulturně odlišných prostředí přitom stále přibývá. Ti potřebují, především v počátcích své nové školní docházky,...
Ypsilonie - Cesta do vyjmenované země Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Zábavná desková hra Ypsilonie, při které Vám vleze pravopis tvrdých y pod kůži, ani o tom nevíte. Hra je pro 3-5 hráčů pro každé 4 dobrodružství (hrací plány) ve věku 7-99 let. Ke hře je dostupná metodická příručka s pracovními listy. Autorky hry:...
Vzpomínky na školu Zapojení do výuky a materiály / Aktivace předchozích zkušeností a znalostí Žáci základní školy Toner Hamlets navrhli vlastní otázky o vzpomínkách na školu, které si procvičovali v hodině angličtiny a při panelové diskuzi s rodiči a dvojjazyčnými asistenty. Poté je přeložili do mateřského jazyka a ptali se svých rodičů a...
Vzdělávání žáků-cizinců je pro mě výzva Základní školy / Tvorba plánu podpory Velice inspirativní článek o vzdělávání cizinců vytvořila pro portál rvp.cz paní učitelka Mgr. Anna Flanderková.
Vyrovnávací třída – Kostelec nad Orlicí Základní školy / Organizace a financování výuky ČDJ V Kostelci nad Orlicí je jedno ze dvou Pobytových středisek (PoS) naší republiky, které slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu. Základní škola Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí je proto školou, kterou navštěvují děti žadatelů o...
Vyjmenovaná slova Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. Probírala se vyjmenovaná slova, což je pro tyto žáky většinou učivo, které nemají šanci zvládnout. Jedná se totiž často o slova archaická, v běžné řeči...
Výběr školy - pohled z druhé strany Komunikace s rodiči / Informace pro rodiče - jazykové verze Na stránkách http://www.expats.cz, které fungují jako průvodce po českých reáliích pro mezinárodní komunitu žijící v ČR, byl uveřejněn článek popisující cestu za výběrem školy pro dítě s nedostatečnou znalostí češtiny. Autorka článku podrobně seznamuje...
Video výuka češtiny pro Vietnamce Čeština jako druhý jazyk / "Urči rod a pád" Doporučujeme k prozkoumání a předání dál youtube kanál na výuku češtiny pro Vietnamce! Autorka Hải Anh dokonce dělá i videolekce vietnamštiny pro Čechy... Youtube kanál najdete na https://www.youtube.com/channel/UCS4bMhMHb83j55opP9R3JCg. Na sdíleném...
Větné členy Zapojení do výuky a materiály / Zásady, jak zapojit do výuky ČJ Větné členy – příklad přístupu ke konkrétnímu gramatickému tématu. Na základě principů, popsaných v Zapojení do výuky. V této kapitole uvádíme příklad, jak lze přistupovat k výuce větných členů, necháme-li se inspirovat češtinou jako cizím jazykem....
Vedení žáka cizince běžným školním životem Základní školy / Co souvisí s přijetím cizince Článek Ivany Černé objasňuje problematiku spojenou s adaptací žáka cizince v každodenní školní praxi. Dočtete se zde o mnoha situacích, ve kterých je zapotřebí používat vhodným způsobem český jazyk zároveň s mateřským jazykem žáka tak, aby žák postupně a...
Vedení slovníčků ve výuce (roční přípravný kurz) Společnost META o.p.s. již od roku 2016 organizuje roční přípravný kurz ke studiu na střední škole pro studenty z různých zemí ve věku od 14 do 20 let. Tento kurz je zaměřen na rozvoj jazykových dovedností potřebných ke zvládnutí studia v češtině na...
Uslyšet t, d, l, h, ch, r, ř. O to jde Na ZŠ Olešská v Praze se učí češtinu asijské děti, které nerozeznají mnohé naše hlásky. Článek na https://www.lidovky.cz
Ukázka výuky o atomech a vazbách Ukázka výukového materiálu v Aj, který vychází z modelu SIOP (Sheltered Instruction Observation Protocol). Materiál byl navržen na 75-minutové jednotky a zahrnuje plány hodin a pracovní listy pro žáky. Co je to model SIOP? SIOP model je výukový přístup...
Ukázka práce s literárním textem - charakteristika postav Zapojení do výuky a materiály / ČJL II. stupeň ZŠ Tento materiál dobré praxe popisuje několikahodinový blok ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Pracovní list byl vytvořen v rámci realizace expertních pracovních skupin zaměřených na výuku předmětu Český jazyk a literatura pro žáky s odlišným...
Tvorba textu s žáky s OMJ 8 osvědčených kroků Zdroj: Margaret Early: ESL beginning literacy: a content-based approach, IN: TESL Canada journal 1990. Autorka studie popsala metodu, kterou je možné dovést žáky s OMJ jakékoliv jazykové úrovně, včetně začátečníků, k vytvoření...
Tvorba pracovních listů Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Jedním ze způsobů, jak řešit nedostatečnou jazykovou vybavenost nově příchozích žáků s OMJ, je tvorba zvláštních pracovních listů (PL). Ty mohou sloužit pro více hodin jako samostatná práce, také je lze využít pro všechny žáky jako opakování učiva, do...
Tik Tak Bum (Bomba) Tik Tak Bum Junior je zábavná slovní hra určená pro děti od 5 let. Děti mají za úkol vymýšlet slova, která mají spojitost s obrázkem na kartě. Na kartách děti najdou veselé obrázky míst a situací. Ve hře se nejprve nastartuje elektronická bombička, o...
Story Cubes – Příběhy z kostek Desková hra Příběhy z kostek, jejímž principem je hodit kostkou/kostkami a podle obrázků na kostkách vymyslet poutavý příběh. Hra obsahuje 9 kostek, na nichž najdete 54 obrázků, které do hry přinesou neuvěřitelné množství různých kombinací. Existují různé...
Stáž v podobě asistenta pedagoga Asistent pedagoga / Alternativy k asistentovi Jednou z možností, jak získat asistenta pedagoga k žákům cizincům, je hledat studenty SŠ a VŠ, kteří potřebují získat stáž nebo praxi. Společnost META, o.p.s. již několikátým rokem využívá stážisty z řad studentů jako asistenty pedagoga ve školách. Tato...
Sponzorování kurzů Základní školy / Financování češtiny jako druhého jazyka a další podpory Jestliže řešíte klasickou otázku, kterou si ve školství klade skoro každý, to znamená: "jak nedělat práci navíc zadarmo", a chtěli byste realizovat kurzy češtiny pro cizince, zkuste se zamyslet nad sponzory. Oslovte místní firmy, nejlépe ty, které...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.