+420 773 304 464 info@meta-ops.cz
14. Únor 2011 ● 14.2.2011 Prohlédněte si finálové slovníčky soutěže Čeština je i můj jazyk, kterou na konci loňského roku uspořádalo sdružení META společně se Zastoupením Evropské komise. Ke stažení je zde 12 slovníčků, které pro své spolužáky s odlišným...
8. Únor 2011 ● 8.2. 2011 Koncem roku 2010 vyšel nový učebnicový soubor Domino - Český jazyk pro malé cizince 1. Domino je určeno pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy, zvl. pro 1. ročník ZŠ. Učebnice vychází z Evropského portfolia jazyků a...
3. Únor 2011 ● 3.2. 2011 Česká televize vytvořila pro děti nový cyklus o životě cizinců v České republice. První z nich má název Jmenuji se Tsi Tsi a je o barmské dívce, která se svou velkou rodinou musela z náboženských důvodů opustit Barmu. Pořad můžete...
2. Únor 2011 ● 2.2. 2011 Přečtěte si zajímavé soutěžní příspěvky finalistů soutěže Čeština je i můj jazyk, kterou na konci loňského roku uspořádalo sdružení META společně se Zastoupením Evropské komise. Ke stažení je zde 18 finálových textů, které postoupily k...
28. Leden 2011 ● 28. 1. 2011 Seminář je určený pro učitele základních škol a jeho hlavním cílem je poskytnout učitelům praktické a konkrétní postupy, jak integrovat multikulturní výchovu do vyučování. Datum konání: 22.2.2011 Místo konání: Americké centrum v...
26. Leden 2011 ● 26.1. 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se...
26. Leden 2011 ● 26.1. 2011 Portál pro multikulturní výchovu http://www.czechkid.cz se opět rozrostl. Rádi bychom informovali, že jsme připravili dva nové texty podpořené čtyřmi novými dialogy. Najdete jednak téma občanství a multikulturní výchova – dialog k...
15. Prosinec 2010 ● META, o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlásí 16. 12. 2010 od 13 hodin výsledky jazykové a literární soutěže pro žáky základních a středních škol s názvem Čeština je i můj jazyk...
9. Prosinec 2010 ● 9. 12. 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje rozvojový program ve vzdělávání podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (...
2. Prosinec 2010 ● Kraj Vysočina vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 a 1.3 v rámci Prioritní osy 1 -...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.